På Casino Recipes skyddar vi immateriell egendom i enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade material har kopierats på ett sätt som utgör intrång i upphovsrätten, vänligen följ processen nedan. Om vi ​​har gjort upphovsrättsintrång så är det omedvetet och oavsiktligt. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella problem som kan uppstå från oavsiktliga upphovsrättsintrång.

Process vid upphovsrättsintrång

Din anmälan är giltigt endast om du skickar oss följande information:

  • En signatur (fysisk eller elektronisk) av upphovsrättsägaren.
  • Identifiering av det material som du tror bryter mot upphovsrätten - inklusive var det är på webbplatsen.
  • Bevis på att materialet är ditt.
  • Ett uttalande som intygar att detta material tillhör upphovsrättsägaren och inget godkännande har getts till att materialet ska användas någon annanstans. Detta är ett juridiskt bindande uttalande.
  • Kontaktuppgifter till klaganden.

När vi har mottagit ovanstående information kommer vi att ta bort eller begränsa tillgången till det material som du anser strider mot upphovsrättslagen. Vi kommer att kontakta dig när detta har gjorts.

Du kan använda kontaktformuläret här för att rapportera påstådda upphovsrättsintrång.